20160129_164702
20160129_164702

f7
f7

20160129_164702
20160129_164702

1/8
החזון שלי

 

חיים רק פעם אחת, וניתן לחיות את החיים בצורה מספקת ומלאה. 

באנרגיות חיוביות, מבוקר ועד ערב, בכל יום (כמעט).

הכל תלוי רק בנו ובבחירות שלנו.

אם נסגל לעצמנו הרגלי תזונה טובים באופן עקבי, נוכל להעלים את מרבית תחלואי העולם המערבי, וזאת מבלי לוותר על ההנאה מהאוכל, נוחות ו/או תקציב.

 

אריאל